(702) 557-4878

8880 S Maryland Pkwy, Las Vegas, NV 89123

©2019 by Dunham Jiu Jitsu. Proudly created with Wix.com

Schedule

Monday

6am-7:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels 

10-11:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels 

11:30am-1pm MMA Team

4:15-5pm Kids Jiu Jitsu, Ages 3-6

5-6pm Kids Jiu Jitsu, Ages 7+

6-7pm Adult Fundamentals, No Sparring

7-8:30pm Adult Jiu Jitsu, All Levels

Tuesday 

10-11:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels

5-6pm Kids Jiu Jitsu, Ages 11-15

6-7pm Kids Wrestling, Ages 5+

7-8:30pm Adult No Gi Jiu Jitsu, All Levels

Wednesday

6am-7:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels

10-11:30am Adult Jiu Jitsu, Ages 

11:30am-1pm MMA Team

4:15-5pm Kids Jiu Jitsu, Ages 3-6

5-6pm Kids Jiu Jitsu, Ages 7+

6-7pm Adult Boxing & Muay Thai, Ages 16+

7-8:30pm Adult Jiu Jitsu, All Levels

Thursday 

10-11:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels

5-6pm Kids Jiu Jitsu, Ages 11-15

6-7pm  Kids Wrestling, Ages 5+

7-8:30pm Adult No Gi Jiu Jitsu, All Levels

Friday

10-11:30am Adult Jiu Jitsu, All Levels

5-6pm Kids No Gi Jiu Jitsu, Ages 5+

6-7pm Adult Fundamentals, No Sparring

7-8:30pm Adult Jiu Jitsu, All Levels

Saturday

9-10am Adult Fundamentals, No Sparing

10-11:30am Open Mat

Sunday

9-10:30am Open Mat

11-12:30am Women's Only Jiu Jitsu, Free

12:30am Yoga